Brawa H0 Triebwagen

Brawa 44258: H0 Elektrotriebwagen 425 MAV, Epoche VI, DC Analog BASIC+
-5%
Brawa 44258: H0 Elektrotriebwagen 425 MAV, Epoche VI, DC Analog BASIC+
UVP 428,90 EUR
Nur 407,46 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44260: H0 Elektrotriebwagen 425 MAV, Epoche VI, DC Digital EXTRA
-5%
Brawa 44260: H0 Elektrotriebwagen 425 MAV, Epoche VI, DC Digital EXTRA
UVP 536,90 EUR
Nur 510,06 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44262: H0 Elektrotriebwagen 4024 ÖBB, Epoche VI, DC Analog BASIC+
-5%
Brawa 44262: H0 Elektrotriebwagen 4024 ÖBB, Epoche VI, DC Analog BASIC+
UVP 428,90 EUR
Nur 407,46 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44264: H0 Elektrotriebwagen 4024 ÖBB, Epoche VI, DC Digital EXTRA
-5%
Brawa 44264: H0 Elektrotriebwagen 4024 ÖBB, Epoche VI, DC Digital EXTRA
UVP 536,90 EUR
Nur 510,06 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44436: H0 Verbrennungstriebwagen 761-762 DRG, Epoche II, DC
-5%
Brawa 44436: H0 Verbrennungstriebwagen 761-762 DRG, Epoche II, DC
UVP 340,90 EUR
Nur 323,86 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44438: H0 Verbrennungstriebwagen 761-762 DRG, Epoche II, DC EXTRA
-5%
Brawa 44438: H0 Verbrennungstriebwagen 761-762 DRG, Epoche II, DC EXTRA
UVP 433,90 EUR
Nur 412,21 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44440: H0 Verbrennungstriebwagen VT 66.9 DB, Epoche III, DC
-5%
Brawa 44440: H0 Verbrennungstriebwagen VT 66.9 DB, Epoche III, DC
UVP 340,90 EUR
Nur 323,86 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44442: H0 Verbrennungstriebwagen VT 66.9 DB, Epoche III, DC EXTRA
-5%
Brawa 44442: H0 Verbrennungstriebwagen VT 66.9 DB, Epoche III, DC EXTRA
UVP 433,90 EUR
Nur 412,21 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44444: H0 Verbrennungstriebwagen 761-762 DRG, Epoche II, DC
-5%
Brawa 44444: H0 Verbrennungstriebwagen 761-762 DRG, Epoche II, DC
UVP 340,90 EUR
Nur 323,86 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44446: H0 Verbrennungstriebwagen 761-762 DRG, Epoche II, DC EXTRA
-5%
Brawa 44446: H0 Verbrennungstriebwagen 761-762 DRG, Epoche II, DC EXTRA
UVP 433,90 EUR
Nur 412,21 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44500: H0 Twindexx Triebzug DB, Epoche VI, DC BASIC+ [3]
-5%
Brawa 44500: H0 Twindexx Triebzug DB, Epoche VI, DC BASIC+ [3]
UVP 412,90 EUR
Nur 392,26 EUR
inkl. 20% MwSt.
Brawa 44502: H0 Twindexx Triebzug DB, Epoche VI, DC EXTRA [3]
-5%
Brawa 44502: H0 Twindexx Triebzug DB, Epoche VI, DC EXTRA [3]
UVP 619,90 EUR
Nur 588,91 EUR
inkl. 20% MwSt.
Brawa 44534: H0 Elektrotriebwagen 445 DB, Epoche VI, DC BASIC+
-5%
Brawa 44534: H0 Elektrotriebwagen 445 DB, Epoche VI, DC BASIC+
UVP 412,90 EUR
Nur 392,26 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44538: H0 Elektrotriebwagen DBpza 783.0 DB, Epoche VI, DC EXTRA
-5%
Brawa 44538: H0 Elektrotriebwagen DBpza 783.0 DB, Epoche VI, DC EXTRA
UVP 619,90 EUR
Nur 588,91 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44541: H0 Elektrotriebwagen DBpza 783.0 DB, Epoche VI, DC EXTRA
-5%
Brawa 44541: H0 Elektrotriebwagen DBpza 783.0 DB, Epoche VI, DC EXTRA
UVP 154,90 EUR
Nur 147,16 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44700: H0 Triebwagen VT137+VS145 DRG, Epoche II, DC BASIC+
-5%
Brawa 44700: H0 Triebwagen VT137+VS145 DRG, Epoche II, DC BASIC+
UVP 391,90 EUR
Nur 372,31 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44710: H0 Triebwagen 660+945 DB, Epoche IV, DC EXTRA
-5%
Brawa 44710: H0 Triebwagen 660+945 DB, Epoche IV, DC EXTRA
UVP 546,90 EUR
Nur 519,56 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44716: H0 Triebwagen VT137+VS145 DRG, Epoche II, DC BASIC+
-5%
Brawa 44716: H0 Triebwagen VT137+VS145 DRG, Epoche II, DC BASIC+
UVP 391,90 EUR
Nur 372,31 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44718: H0 Triebwagen VT137+VS145 DRG, Epoche II, DC EXTRA
-5%
Brawa 44718: H0 Triebwagen VT137+VS145 DRG, Epoche II, DC EXTRA
UVP 546,90 EUR
Nur 519,56 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44720: H0 Triebwagen VT60.5+945 DB, Epoche III, DC BASIC+
-5%
Brawa 44720: H0 Triebwagen VT60.5+945 DB, Epoche III, DC BASIC+
UVP 391,90 EUR
Nur 372,31 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44722: H0 Triebwagen VT 60.5+945 DB, Epoche III, DC EXTRA
-5%
Brawa 44722: H0 Triebwagen VT 60.5+945 DB, Epoche III, DC EXTRA
UVP 546,90 EUR
Nur 519,56 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44728: H0 Triebwagen VT60.5 USArmy, Epoche III, DC BASIC+
-5%
Brawa 44728: H0 Triebwagen VT60.5 USArmy, Epoche III, DC BASIC+
UVP 252,90 EUR
Nur 240,26 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44730: H0 Triebwagen VT60.5 USArmy, Epoche III, DC EXTRA
-5%
Brawa 44730: H0 Triebwagen VT60.5 USArmy, Epoche III, DC EXTRA
UVP 381,90 EUR
Nur 362,81 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44732: H0 Triebwagen 723 DB, Epoche IV, DC BASIC+
-5%
Brawa 44732: H0 Triebwagen 723 DB, Epoche IV, DC BASIC+
UVP 252,90 EUR
Nur 240,26 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44734: H0 Triebwagen 723 DB, Epoche IV, DC EXTRA
-5%
Brawa 44734: H0 Triebwagen 723 DB, Epoche IV, DC EXTRA
UVP 381,90 EUR
Nur 362,81 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44736: H0 Triebwagen VT137 DR, Epoche III, DC Basic +
-5%
Brawa 44736: H0 Triebwagen VT137 DR, Epoche III, DC Basic +
UVP 252,90 EUR
Nur 240,26 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
Brawa 44738: H0 Triebwagen VT137 DR, Epoche III, DC EXTRA
-5%
Brawa 44738: H0 Triebwagen VT137 DR, Epoche III, DC EXTRA
UVP 381,90 EUR
Nur 362,81 EUR
inkl. 20% MwSt.
Stk:
 
1 bis 27 (von insgesamt 27)