HEKI - Modellbau

Heki 1123: 6 Schwarzpappeln 5,5 cm
-12%
Heki 1123: 6 Schwarzpappeln 5,5 cm
UVP 9,20 EUR
Nur 8,10 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1130: 2 Buchen 18 cm
-12%
Heki 1130: 2 Buchen 18 cm
UVP 8,60 EUR
Nur 7,57 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1135: 2 Birken 18 cm
-12%
Heki 1135: 2 Birken 18 cm
UVP 8,60 EUR
Nur 7,57 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1136: 3 Birken 13 cm
-12%
Heki 1136: 3 Birken 13 cm
UVP 8,60 EUR
Nur 7,57 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1137: 4 Birken 11 cm
-12%
Heki 1137: 4 Birken 11 cm
UVP 8,60 EUR
Nur 7,57 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1138: 6 Birken  5,5 cm
-12%
Heki 1138: 6 Birken 5,5 cm
UVP 9,20 EUR
Nur 8,10 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1140: 8 Laubbäume 4 cm
-12%
Heki 1140: 8 Laubbäume 4 cm
UVP 12,00 EUR
Nur 10,56 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1141: 8 Laubbäume herbstlich 4 cm
-12%
Heki 1141: 8 Laubbäume herbstlich 4 cm
UVP 12,00 EUR
Nur 10,56 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1150: 2 Kiefern 16 cm
-12%
Heki 1150: 2 Kiefern 16 cm
UVP 8,50 EUR
Nur 7,48 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1151: 4 Kiefern 10 cm
-12%
Heki 1151: 4 Kiefern 10 cm
UVP 8,50 EUR
Nur 7,48 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1152: 6 Kiefern 6 cm
-12%
Heki 1152: 6 Kiefern 6 cm
UVP 9,20 EUR
Nur 8,10 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1160: 3 Apfelbäume 8 cm
-12%
Heki 1160: 3 Apfelbäume 8 cm
UVP 8,60 EUR
Nur 7,57 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1162: 6 Apfelbäume 4 cm
-12%
Heki 1162: 6 Apfelbäume 4 cm
UVP 9,20 EUR
Nur 8,10 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1164: 4 Obstbäume 8-12 cm
-12%
Heki 1164: 4 Obstbäume 8-12 cm
UVP 8,60 EUR
Nur 7,57 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1171: 6 Birnbäume 6 cm
-12%
Heki 1171: 6 Birnbäume 6 cm
UVP 9,20 EUR
Nur 8,10 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1172: 6 Birnbäume blühend 6 cm
-12%
Heki 1172: 6 Birnbäume blühend 6 cm
UVP 9,20 EUR
Nur 8,10 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1190: 8 Zypressen ca. 9 cm
-12%
Heki 1190: 8 Zypressen ca. 9 cm
UVP 11,20 EUR
Nur 9,86 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1191: 5 Zypressen ca. 13 cm
-12%
Heki 1191: 5 Zypressen ca. 13 cm
UVP 11,20 EUR
Nur 9,86 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1220: 10 Schwarzpappeln 9 cm
-12%
Heki 1220: 10 Schwarzpappeln 9 cm
UVP 14,50 EUR
Nur 12,76 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1230: 26 Bäume u. Tannen 5-11 cm
-12%
Heki 1230: 26 Bäume u. Tannen 5-11 cm
UVP 31,50 EUR
Nur 27,72 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1231: 25 Bäume 4-6 cm
-12%
Heki 1231: 25 Bäume 4-6 cm
UVP 31,50 EUR
Nur 27,72 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1318: 20 Laubbäume 4-8 cm
-12%
Heki 1318: 20 Laubbäume 4-8 cm
UVP 24,80 EUR
Nur 21,82 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1322: 10 Birken 10-18 cm
-12%
Heki 1322: 10 Birken 10-18 cm
UVP 22,50 EUR
Nur 19,80 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1323: 10 Buchen 10-18 cm
-12%
Heki 1323: 10 Buchen 10-18 cm
UVP 22,50 EUR
Nur 19,80 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1350: Baumdisplay, 30 Bäume 11 cm
-12%
Heki 1350: Baumdisplay, 30 Bäume 11 cm
UVP 66,00 EUR
Nur 58,08 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1351: Tannendisplay, 30 Tannen 5-9 cm
-12%
Heki 1351: Tannendisplay, 30 Tannen 5-9 cm
UVP 66,00 EUR
Nur 58,08 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1360: 50 Bäume 8-13 cm
-12%
Heki 1360: 50 Bäume 8-13 cm
UVP 102,00 EUR
Nur 89,76 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1362: 30 Laubbäume 12-18 cm
-12%
Heki 1362: 30 Laubbäume 12-18 cm
UVP 84,00 EUR
Nur 73,92 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1364: 38 Bäume 10-18 cm
-12%
Heki 1364: 38 Bäume 10-18 cm
UVP 89,00 EUR
Nur 78,32 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1365: 16 Birken 18 cm
-12%
Heki 1365: 16 Birken 18 cm
UVP 60,50 EUR
Nur 53,24 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1367: 30 Hochstammbäume 18 cm
-12%
Heki 1367: 30 Hochstammbäume 18 cm
UVP 89,00 EUR
Nur 78,32 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1368: 60 Laubbäume 10-14 cm
-12%
Heki 1368: 60 Laubbäume 10-14 cm
UVP 120,00 EUR
Nur 105,60 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1370: 35 Bäume, Seemoos natur
-12%
Heki 1370: 35 Bäume, Seemoos natur
UVP 35,00 EUR
Nur 30,80 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1380: 40 Bäume super artline 10-18 cm
-12%
Heki 1380: 40 Bäume super artline 10-18 cm
UVP 118,00 EUR
Nur 103,84 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1410: 12 Laubbäume 7-12 cm
-12%
Heki 1410: 12 Laubbäume 7-12 cm
UVP 22,00 EUR
Nur 19,36 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1412: 14 Birken 14 cm
-12%
Heki 1412: 14 Birken 14 cm
UVP 22,00 EUR
Nur 19,36 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1413: 14 Kiefern 10-16 cm
-12%
Heki 1413: 14 Kiefern 10-16 cm
UVP 22,00 EUR
Nur 19,36 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1414: 14 Laubbäume 14-16 cm
-12%
Heki 1414: 14 Laubbäume 14-16 cm
UVP 22,00 EUR
Nur 19,36 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1415: 12 Laubbäume 6-13 cm
-12%
Heki 1415: 12 Laubbäume 6-13 cm
UVP 22,00 EUR
Nur 19,36 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1416: 15 Bäume u. Tannen 12-16 cm
-12%
Heki 1416: 15 Bäume u. Tannen 12-16 cm
UVP 22,00 EUR
Nur 19,36 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1530: 15 Büsche 2-6 cm + HEKI flor
-12%
Heki 1530: 15 Büsche 2-6 cm + HEKI flor
UVP 15,50 EUR
Nur 13,64 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1531: 5 Rohlinge 7-12 cm + HEKI flor
-12%
Heki 1531: 5 Rohlinge 7-12 cm + HEKI flor
UVP 15,50 EUR
Nur 13,64 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1532: 15 Rohlinge 15 cm + HEKI flor
-12%
Heki 1532: 15 Rohlinge 15 cm + HEKI flor
UVP 15,50 EUR
Nur 13,64 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1533: 10 Rohlinge 18 cm + HEKI flor
-12%
Heki 1533: 10 Rohlinge 18 cm + HEKI flor
UVP 15,50 EUR
Nur 13,64 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1534: 10 Kiefern  10-16 cm + HEKI flor
-12%
Heki 1534: 10 Kiefern 10-16 cm + HEKI flor
UVP 15,50 EUR
Nur 13,64 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1630: Laubbäume u. Büsche, 15 Stück natur
-12%
Heki 1630: Laubbäume u. Büsche, 15 Stück natur
UVP 25,00 EUR
Nur 22,00 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1631: Laubbäume u. Büsche, 15 Stück hellgrün
-12%
Heki 1631: Laubbäume u. Büsche, 15 Stück hellgrün
UVP 25,00 EUR
Nur 22,00 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1632: Laubbäume u. Büsche, 15 Stück mittelgrün
-12%
Heki 1632: Laubbäume u. Büsche, 15 Stück mittelgrün
UVP 25,00 EUR
Nur 22,00 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1633: Laubbäume u. Büsche, 15 Stück dunkelgrün
-12%
Heki 1633: Laubbäume u. Büsche, 15 Stück dunkelgrün
UVP 25,00 EUR
Nur 22,00 EUR
inkl. 20% MwSt.
Heki 1634: Laubbäume u. Büsche, 15 Stück herbstlich
-12%
Heki 1634: Laubbäume u. Büsche, 15 Stück herbstlich
UVP 25,00 EUR
Nur 22,00 EUR
inkl. 20% MwSt.
1 bis 50 (von insgesamt 226)